Kako ugovoriti?

Kod ugovaranja zgrada postoje dvije situacije:

Zgrada koja do sada nije imala Upravitelja (većinom je riječ o novoizgrađenim zgradama)

Kada zgrada nije prethodno imala drugog upravitelja potrebno nam je dostaviti podatke o zgradi (br. katastarske čestice).

Zatim je potrebno odrediti predstavnika stanara i potpisati Međuvlasnički ugovor koji je valjan ako ga potpišu suvlasnici preko 50% prostora zgrade tj. kada ga potpiše natpolovična većina vlasnika, popularno rečeno - 51%.

Konačno, slijedi sklapanje Ugovora o upravljanju između predstavnika stanara i upravitelja IN Nekretnine d.o.o.

Sve potrebne ugovore priprema i sastavlja IN Nekretnine d.o.o.

Zgrada koja je do sada bila pod drugom upraviteljskom tvrtkom (kada stanari nisu zadovoljni radom prethodnog upravitelja)

U ovoj situaciji, za odabir IN Nekretnine d.o.o. kao upravitelja, potrebno nam je dostaviti i Raskid ugovora od bivšeg upravitelja.

Raskid se traži na način da se dotadašnjem upravitelju dostavlja suglasnost većine suvlasnika za raskid Ugovora o upravljanju.

Ostale poslove koji se tiču dostave obavijesti ranijem upravitelju za dostavu dokumentacije zgrade i prijenos neutrošenih sredstava zajedničke pričuve na novi račun obavlja IN Nekretnine d.o.o. u ime zgrade.